Phát biểu của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty tại Đại hội Chi bộ 2 lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2025

14/6/2022

TOÀN VĂN PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN TUẤN HẢI – BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VĨNH PHÚC TẠI ĐẠI HỘI CHI BỘ 2 LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2022-2025

     - Thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện Đảng ủy, Ban lãnh đạo công ty.

     - Thưa các quý vị Đại biểu đại diện các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể trong công ty.

     - Thưa Đại hội.

     Thực hiện Chỉ thị số 32- CT/TU ngày 15/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Công văn số 1702-CV/BTCTU, ngày 04/4/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025; Hướng dẫn số 16-HD/ĐU ngày 09/5/2022 của Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc về Hướng dẫn Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2022-2025.

     Hôm nay, chi bộ 2 tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ I nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đây là chi bộ đầu tiên trong Đảng bộ công ty tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ. Đây là sự kiện chính trị quan trọng để chi bộ đánh giá đúng thực chất nhiệm vụ chính trị của mình trong một thời gian qua, kể từ ngày thành lập chi bộ - tháng 6/2021 đến nay, tuy thời gian không dài nhưng là những ngày tháng đầu mới thành lập, chi bộ còn non trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình; qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thiết thực trong nhiệm kỳ tới.

     Kính thưa Đại hội!

     Hôm nay, tôi rất vui mừng, vinh dự được thay mặt cho Đảng ủy đến dự và phát biểu một vài ý kiến với Đại hội. Lời đầu tiên, tôi xin kính chúc các đồng chí Đại biểu và toàn thể Đại hội nhiều sức khỏe, thành đạt; chúc Đại hội chi bộ 2 lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022 – 2025 thành công tốt đẹp.

      Chi bộ 2 có 06 Đảng viên, là một trong 05 chi bộ có số Đảng viên khá đông; được giao trọng trách quan trọng là đơn vị tham mưu giúp Đảng ủy Công ty, Ban lãnh đạo Công ty trong công tác nghiệp vụ phát hành xổ số, xây dựng kế hoạch, tuyên truyền và tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty; là đơn vị trực tiếp phát hành xổ số, có số thu hàng tháng, hàng năm chiếm gần 50% doanh số toàn Công ty. Do đó, xét trên góc độ trách nhiệm, Đảng bộ rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm của tập thể, cá nhân mỗi cán bộ, Đảng viên trong chi bộ, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

      Qua bản dự thảo báo cáo chính trị do đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn trình bày và ý kiến đóng góp của Đại biểu tại Đại hội, tôi rất đồng tình với những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong thời gian vừa qua dù trong điều kiện, hoàn cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, là chi bộ mới thành lập, đồng chí Bí thư, Phó bí thư mới được chỉ định chưa có nhiều kinh nghiệm. Trong hoàn cảnh điều kiện dịch bệnh Covid-19 rất phức tạp, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, song với nỗ lực cố gắng của tập thể Đảng viên trong chi bộ, tinh thần trách nhiệm của đồng chí Bí thư, Phó bí thư chi bộ đã lãnh đạo chi bộ làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, cải tiến phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, đưa sinh hoạt chi bộ vào nề nếp, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào dân vận khéo, đăng ký thi đua, sáng kiến hàng năm, nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng làm nòng cốt để đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực về tư tưởng, đạo đức và lối sống của Đảng viên đã góp phần không nhỏ và thành tích chung của Đảng bộ Công ty trong thời gian vừa qua. Thay mặt Đảng ủy Công ty, tôi xin biểu dương và ghi nhận những thành tích, đóng góp của tập thể chi bộ 2 đã nỗ lực vươn lên trong thời gian vừa qua.

     Kính thưa Đại hội!

     Bên cạnh những thành tích đạt được, chúng ta cũng nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế tồn tại, tôi thống nhất với 05 hạn chế tồn tại được nêu trong dự thảo báo cáo chính trị, nguyên nhân của những hạn chế tồn tại. Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo và theo dõi chi bộ, tôi xin trao đổi với Đại hội và đề nghị Đại biểu thảo luận đi sâu phân tích một số vấn đề nhằm nâng cao chất lượng, nội dung buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề gắn với chức năng nhiệm vụ của chi bộ, của phòng; nâng cao chất lượng Đảng viên; lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra giám sát, chủ động đấu tranh ngăn chặn, phát hiện xử lý kịp thời những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao hơn nữa trong công tác tham mưu đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa, để mỗi cán bộ, Đảng viên, người lao động đều phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ, mỗi tập thể phòng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

     Để phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ    2022 - 2025, ngoài những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đã nêu trong dự thảo báo cáo tôi xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

      Một là, tuyên truyền vận động làm cho cán bộ, Đảng viên, người lao động hiểu và chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, điều lệ và nội quy của Công ty; tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật.

       Hai là, lãnh đạo thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch, chủ nghĩa cá nhân, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

      Ba là, bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao để lãnh đạo, động viên tập hợp quần chúng, Đảng viên phát huy vai trò trách nhiệm, đề cao ý thức tự giác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và vượt mọi chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, nhất là các chỉ tiêu về mở rộng địa bàn, phát triển đại lý xổ số, tổng đại lý và chỉ tiêu doanh thu hàng ngày, hàng tháng, hàng năm.

      Bốn là, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, thực hiện có nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

      Năm là, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ, chương trình hành động của Đại hội, tôi đề nghị các đại biểu, Đảng viên có mặt trong Đại hội ngày hôm nay, hãy lựa chọn Đảng viên tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất, tín nhiệm nhất làm người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng, để bầu Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín, đảm đang gánh vác nhiệm vụ mà mục tiêu nghị quyết Đại hội chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ mới.

      Với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của chi bộ 2, với trách nhiệm và quyết tâm. Đảng ủy công ty tin tưởng chắc chắn rằng trong nhiệm kỳ 2022 – 2025 chi bộ 2 sẽ có những chuyển biến sâu sắc, tích cực và giành được nhiều kết quả, thành tích cao hơn, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh xuất sắc.

      Một lần nữa kính chúc các đại biểu mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!       

Tin: Quốc Tuấn

Ảnh: Nguyễn Nhẫn

Danh sách tin tức - bài viết
Lọc tin tức - bài viết
Chuyên mục:
Sự kiện:
Nội dung:
Trao thưởng giải đặc biệt XSKT miền bắc ngày 01/4/2022
Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập công ty
Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động SXKD, ĐT và PT năm 2021.
Hướng dẫn sử dụng TEST nhanh COVID 19 tại nhà, cơ quan, đơn vị năm 2021
Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và phát động phong trào thi đua Quý IV năm 2021.
Thực hiện nhiệm vụ SXKD gắn với công tác an sinh xã hội
Sơ kết hội đồng giám sát xổ số năm 2020
Hoạt động tri ân Kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sĩ
Công ty phối hợp công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện chỉ thị số 10
Việt nam ơi
Video cổ động chống dịch Covid-19