Thông báo về việc phân công lãnh đạo trực phòng, chống covid19( từ 1/4/2020 đến hết 15/4/2020)
Danh sách thông báo
Lọc thông báo
Thuộc nhóm:
Sự kiện:
Nội dung:
  • Xem nội dung thông báo

Văn bản - tài liệu

Thực hiện nhiệm vụ SXKD gắn với công tác an sinh xã hội
Sơ kết hội đồng giám sát xổ số năm 2020
Hoạt động tri ân Kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sĩ
Công ty phối hợp công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện chỉ thị số 10
Việt nam ơi
Video cổ động chống dịch Covid-19