Cv số: 5625 -UBND-VX1.ngày 26/7/2020.Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 theo kết luận của TTCP tại thông báo số 253/TB-VPCT ngày 25/7/2020 của Văn phòng chính phủ.
Danh sách văn bản - tài liệu
Lọc văn bản - tài liệu
Chuyên mục:
Sự kiện:
Nội dung:
  • Xem văn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

Sơ kết hội đồng giám sát xổ số năm 2020
Hoạt động tri ân Kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sĩ
Công ty phối hợp công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện chỉ thị số 10
Việt nam ơi
Video cổ động chống dịch Covid-19