TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

 

I. BAN  CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

1. Đồng chí: Nguyễn Tuấn Hải

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

2. Đồng chí: Nguyễn Văn Thắng

Chức vụ:  Phó  Bí thư Đảng ủy

3. Đồng chí: Nguyễn Trung Dũng

Chức vụ: Đảng ủy viên

4. Đồng chí: Nguyễn Quốc Tuấn

Chức vụ:  Đảng ủy viên

5. Đồng chí: Tạ xuân Trinh

Chức vụ: Đảng  ủy viên

 

II. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

1. Đồng chí: Nguyễn Trung Dũng

Chức vụ: Chủ tịch

2. Đồng chí: Nguyễn Thành Sơn

Chức vụ: Phó chủ tịch

3. Đồng chí: Trương Thị Hiền

Chức vụ: Ủy viên

 

III. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN

1. Đồng chí: Nguyễn Quốc Tuấn

Chức vụ: Bí thư

2. Đồng chí: Nguyễn Thị Nhẫn

Chức vụ: Phó bí thư

3. Đồng chí: Ngô Thị Huệ

Chức vụ: Ủy viên

4. Đồng chí: Nguyễn Tiến Tài

 Chức vụ: Ủy viên

5. Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết

Chức vụ: Ủy viên

 

IV. BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU CHIẾN BINH

1. Đồng chí: Nguyễn Trung Dũng

Chức vụ: Chủ tịch

2. Đồng chí: Lê Anh Đào

Chức vụ: Phó chủ tịch

Danh sách dữ liệu
Lọc danh sách dữ liệu
Thuộc nhóm:
Sự kiện:
Nội dung:
  • Xem nội dung dữ liệu nền
Trao thưởng giải đặc biệt XSKT miền bắc ngày 12/8/2022
Trao thưởng giải đặc biệt XSKT miền bắc ngày 01/4/2022
Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập công ty
Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động SXKD, ĐT và PT năm 2021.
Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và phát động phong trào thi đua Quý IV năm 2021.
Hoạt động tri ân Kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sĩ
Công ty phối hợp công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện chỉ thị số 10
Việt nam ơi
Video cổ động chống dịch Covid-19

Liên kết Website