TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

 

I. BAN CHI ỦY

1. Đồng chí: Nguyễn Tuấn Hải

Chức vụ: Bí thư

2. Đồng chí: Nguyễn Văn Thắng

Chức vụ:  Phó Bí thư

3. Đồng chí: Nguyễn Trung Dũng

Chức vụ: Chi ủy viên

4. Đồng chí: Nguyễn Quốc Tuấn

Chức vụ: Chi ủy viên

5. Đồng chí: Tạ xuân Trinh

Chức vụ: Chi ủy viên

 

II. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

1. Đồng chí: Nguyễn Trung Dũng

Chức vụ: Chủ tịch

2. Đồng chí: Nguyễn Thành Sơn

Chức vụ: Phó chủ tịch

3. Đồng chí: Trương Thị Hiền

Chức vụ: Ủy viên

 

III. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN

1. Đồng chí: Nguyễn Quốc Tuấn

Chức vụ: Bí thư

2. Đồng chí: Nguyễn Thị Nhẫn

Chức vụ: Phó bí thư

3. Đồng chí: Ngô Thị Huệ

Chức vụ: Ủy viên

4. Đồng chí: Nguyễn Tiến Tài

 Chức vụ: Ủy viên

5. Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết

Chức vụ: Ủy viên

 

IV. BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU CHIẾN BINH

1. Đồng chí: Nguyễn Trung Dũng

Chức vụ: Chủ tịch

2. Đồng chí: Lê Anh Đào

Chức vụ: Phó chủ tịch

Danh sách dữ liệu
Lọc danh sách dữ liệu
Thuộc nhóm:
Sự kiện:
Nội dung:
  • Xem nội dung dữ liệu nền

Văn bản - tài liệu

Công ty phối hợp công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện chỉ thị số 10
Việt nam ơi
Video cổ động chống dịch Covid-19