Công đoàn cơ sở Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc: 23 năm hình thành và phát triển

Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập vào ngày 15 tháng 2 năm 1997. Cùng với việc thành lập Công ty, Chi bộ đảng và các tổ chức đoàn thể cũng được thành lập trong đó có tổ chức Công đoàn. Công đoàn cơ sở Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc tiền thân là một tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc với với tổng số đoàn viên ngày đầu thành lập có 13 đoàn viên.

Đến đầu năm 2006 để phù hợp với chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp, được sự chấp thuận của Công đoàn cơ sở Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc và Công đoàn viên chức tỉnh Vĩnh Phúc, Tổ công đoàn Công ty xổ số kiến thiết được tách ra và nâng lên thành Công đoàn cơ sở Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định số 05/QĐ-CĐVC ngày 02 tháng 07 năm 2006 của Công đoàn viên chức tỉnh Vĩnh Phúc với số lượng đoàn viên là 27 người,  hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Công đoàn viên chức tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện nay, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc gồm có 52 đoàn viên (01 đoàn viên danh dự) đang sinh hoạt tại 5 tổ công đoàn.

Nhiệm kỳ lâm thời, Ban chấp hành công đoàn cơ sở Công ty bao gồm 03 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó giám đốc Công ty được chỉ định làm Chủ tịch công đoàn cơ sở, đồng chí Dương Đình Lễ – Trưởng phòng Tổ chức hành chính kiểm tra làm Phó Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thúy Nga - Nhân viên phòng kế toán làm Ủy viên Ban chấp hành.

Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2006 - 2008 đã tín nhiệm bầu ra Ban chấp hành gồm 3 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Đồng chí Dương Đình Lễ, Đồng chí Nguyễn Thúy Nga được đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên ban chấp hành.

Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2008 - 2010 đã tiếp tục tín nhiệm bầu ra Ban chấp hành gồm 3 đồng chí: đồng chí Nguyễn Văn Thắng được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Dương Đình Lễ được bầu làm Phó Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thúy Nga được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành.

Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2010 - 2012  đã bầu ra ban chấp hành khóa mới gồm 3 đồng chí: đồng chí Nguyễn Trung Dũng - Trưởng phòng tổ chức hành chính kiểm tra được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Dương Đình Lễ - Trưởng phòng kế hoạch phát hành tuyên truyền được bầu làm Phó Chủ tịch, Đồng chí Nguyễn Thúy Nga được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành. Đến tháng 3 năm 2011 vì lý do sức khỏe đồng chí Dương Đình Lễ thôi không tham gia ban chấp hành. Tại đại hội Công nhân viên chức Công ty tháng 4 năm 2011 đã bầu đồng chí Nguyễn Thúy Nga làm Phó Chủ tịch công đoàn, đồng chí Lê Văn Vinh làm Ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2010-2012.

Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012-2017 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 3 đồng chí: đồng chí Nguyễn Trung Dũng được bầu làm Chủ tịch công đoàn, đồng chí Nguyễn Thúy Nga được bầu làm Phó Chủ tịch công đoàn, Đồng chí Nguyễn Thành Sơn được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành. Đến tháng 9 năm 2014 đồng chí Nguyễn Thúy Nga nghỉ chế độ hưu trí. Tại hội nghị người lao động tháng 9/2014 đã bầu đồng chí Trương Thị Hiền - Kiểm soát viên làm Ủy viên Ban chấp hành.

Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2017 -2022 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 3 đồng chí: đồng chí Nguyễn Trung Dũng được bầu làm Chủ tịch công đoàn, đồng chí Nguyễn Thành Sơn được bầu làm Phó Chủ tịch công đoàn, Đồng chí Trương Thị Hiền được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành.

Dưới sự lãnh đạo của Công ty, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc đã phát huy được chức năng của mình như: tham gia với Ban chi ủy, phối hợp với Ban Giám đốc Công ty về quản lý lao động, quản lý quỹ tiền lương, tiền thưởng đảm bảo sự công bằng trong phân phối thu nhập của người quản lý, người lao động. Thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong doanh nghiệp, nội quy lao động và các nội quy, quy chế hoạt động của Công ty. Nhờ vậy Công đoàn đã tập hợp, thu hút đông đảo người quản lý, người lao động tham gia hoạt động, đem lại hiệu quả thiết thực trước hết cho Công ty sau đó là tổ chức Công đoàn và người lao động.

Ngoài ra Công đoàn cơ sở của Công ty còn tham gia với  Hội đồng thi đua khen thưởng - kỷ luật của đơn vị để ra những chỉ tiêu và  phát động phong trào thi đua trong toàn Công ty hàng tháng, hàng quý, hàng năm để có đánh giá, bình xét, xếp loại người quản lý, người lao động theo hướng dẫn của tỉnh và của Công ty ban hành giúp cho Ban lãnh đạo Công ty kịp thời phát hiện những nhân tố yếu kém để nhắc nhở khắc phục, đồng thời đề nghị khen thưởng, kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích để xây dựng công đoàn vững mạnh về mọi mặt. Do đặc điểm hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết là loại hình kinh doanh đặc biệt với sự tham gia, đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân nên Công đoàn cơ sở Công ty đăc biệt quan tâm đến việc giáo dục cho đoàn viên, nhân viên người lao động có nhận thức về thái độ phục vụ và tìm biện pháp cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời nhanh gọn từ khâu phát hành vé số đến khâu trả thưởng đối với vé trúng thưởng, góp phần tích cực làm cho hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết ngày càng phát triển ổn định và bền vững, mang lại hiệu quả cao. Đi đôi với công tác kinh doanh xổ số kiến thiết, công tác chăm lo đời sống cho người quản lý, người lao động tại Công ty ngày càng được nâng cao.

Hàng năm Công đoàn cơ sở đã kiến nghị với Ban lãnh đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, người lao động để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hoạt động Công đoàn luôn chú trọng đến vận động và tổ chức các phong trào thi đua như: phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; phát huy sáng kiến, cải tiến quản lý; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở phấn đấu hoàn thoàn vượt mức các chi tiêu kế hoạch hàng năm của Công ty….Góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch hàng năm của Công ty, có lợi nhuận, đảm bảo cho việc làm và thu nhập cho người lao động, chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc và thực hiện các nội dung trong thỏa ước lao động tập thể, quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Hơn 20 năm qua để thực hiện có kết quả vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, Công đoàn cơ sở luôn xác định công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, nâng cao chất lượng hoạt động tổ công đoàn, duy trì chế độ sinh hoạt thường xuyên và đúng quy định, quan tâm làm tốt công tác phát triển đoàn viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng và cơ quan trong sạch vững mạnh. Ngoài ra còn phối hợp với các đoàn thể cùng Ban lãnh đạo vận động người quản lý, người lao động làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nhận phụng dưỡng suốt đời Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đóng góp các quỹ vì người nghèo tham gia nhiều hoạt động xã hội từ thiện, an sinh xã hội. Mặt khác Công đoàn đã cùng Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh Công ty chủ động tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao từ đó tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích đáp ứng phần nào nhu cầu vui chơi, giải trí cho người quản lý - người lao động trong toàn Công ty.

Trong công tác tổ chức chỉ đạo hoạt động, Công đoàn Công ty luôn chấp hành nghiêm chỉnh sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chi bộ Công ty, Công đoàn viên chức tỉnh, phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Công ty và các tổ chức: Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh nên có sự đoàn kết, thống nhất về ý trí cũng như trong hành động, những yếu tố quan trọng đó đã giúp đỡ cho hoạt động Công đoàn đạt hiệu quả và không ngừng được nâng cao về chất lượng trong những năm qua.

Nhìn lại chặng đường hơn 20 năm qua, mỗi đoàn viên Công đoàn chúng ta có quyền tự hào và trân trọng những cống hiến, đóng góp của Công đoàn cơ sở đối với sự nghiệp phát triển của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc. Với những kết quả đạt được, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc đã vinh dự được nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam năm 2018 và nhiều Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen của các cấp Công đoàn trao tặng .

BTT

Danh sách dữ liệu
Lọc danh sách dữ liệu
Thuộc nhóm:
Sự kiện:
Nội dung:
  • Xem nội dung dữ liệu nền
Hoạt động xổ số kiến thiết Vĩnh phúc từ ích nước- lợi nhà đến công tác an sinh xã hội
Toàn cảnh Lễ khánh thành bàn giao Công trình lớp học Trường Tiểu Học Tân Đồng , Xã Đạo trù, Tam Đảo
Hội thi người lao động tài năng năm 2024
Trao thưởng 1,675 tỷ đồng cho các khách hàng may mắn trúng giải Đặc biệt XSKT miền Bắc
Thông báo Khách hàng trúng thưởng Giải đặc biệt Xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 09/04/2024
Đổi mới hoạt động để nâng cao hiểu quả sản xuất kinh doanh
Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn
Trao thưởng giải đặc biệt Xổ số kiến thiết ngày 05/3/2024
Khách hàng trúng thưởng giải đặc biệt vé XSKT miền bắc ngày 05/3/2024
Trao thưởng giải đặc biệt Xố số kiến thiết miền bắc ngày 14/2/2024
Thông báo Khách trúng thưởng giải đặc biệt xố số kiến miền bắc
Trao quà tặng cho quỹ bảo trợ xã hội tỉnh
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Kết quả SXKD năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của công ty XSKT Vĩnh Phúc
Chương trình quay số trúng thưởng cho đại lý xổ số
Chương trình văn nghệ gặp mặt gia đình người quản lý, người lao động năm 2023
Hôi nghị cụm thi đua số 4 Khối xổ số kiến thiết miền bắc năm 2023
Gặp mặt người quản lý, người lao động năm 2023
Đại hội công đoàn cơ sở công ty lần thứ V nhiệm kỳ 2023-2028
Hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết
Trao thưởng giải đặc biệt XSKT miền bắc ngày 01/4/2022
Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và phát động phong trào thi đua Quý IV năm 2021.
Hoạt động tri ân Kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sĩ
Công ty phối hợp công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện chỉ thị số 10
Việt nam ơi

Liên kết Website