PHÒNG CHUYÊN MÔN

PHÒNG CHUYÊN MÔN

 

I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH KIỂM TRA

1. Đồng chí: Nguyễn Thành Sơn

Chức vụ: Trưởng phòng

2. Đồng chí: Nguyễn Thị Lý

Chức vụ: Nhân viên

3. Đồng chí: Nguyễn Thị Nhẫn

Chức vụ: Nhân viên

4. Đồng chí: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Chức vụ: Nhân viên

5. Đồng chí: Đặng Văn Biên

Chức vụ: Nhân viên

6. Đồng chí: Nguyễn Thị Hòa

Chức vụ: Nhân viên

7. Đồng chí: Đường Văn Mạnh

Chức vụ: Nhân viên

 

II. PHÒNG KẾ TOÁN:

1. Đồng chí: Bùi Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Kế toán trưởng

2. Đồng chí: Nguyễn Văn Thăng

Chức vụ: Nhân viên

3. Đồng chí: Ngô Thị Huệ

Chức vụ: Nhân viên

4. Đồng chí: Đỗ Thị Thúy

Chức vụ: Nhân viên

 

III. PHÒNG KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH TUYÊN TRUYỀN

1. Đồng chí: Nguyễn Quốc Tuấn

Chức vụ: Trưởng phòng

2. Đồng chí: Trần Văn Thắng

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3. Đồng chí: Đinh Thị Thắm

Chức vụ: Nhân viên

4. Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết

Chức vụ: Nhân viên

5. Đồng chí: Hồ Thị Hạnh

Chức vụ: Nhân viên

6. Đồng chí: Nguyễn Thị Mai Lương

Chức vụ: Nhân viên

7. Đồng chí: Lê Minh Nguyệt

Chức vụ: Nhân viên

8. Đồng chí: Hoàng Thị Hồng

Chức vụ: Nhân viên

Danh sách dữ liệu
Lọc danh sách dữ liệu
Thuộc nhóm:
Sự kiện:
Nội dung:
  • Xem nội dung dữ liệu nền

Văn bản - tài liệu

Thực hiện nhiệm vụ SXKD gắn với công tác an sinh xã hội
Sơ kết hội đồng giám sát xổ số năm 2020
Hoạt động tri ân Kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sĩ
Công ty phối hợp công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện chỉ thị số 10
Việt nam ơi
Video cổ động chống dịch Covid-19