BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

 

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

I . BAN LÃNH ĐẠO

1. Đồng chí: Nguyễn Tuấn Hải

 Chức vụ: Chủ tịch Công ty

2. Đồng chí: Nguyễn Văn Thắng

 Chức vụ: Giám đốc Công ty

3. Đồng chí: Nguyễn Trung Dũng

Chức vụ: Phó giám đốc Công ty

 

II. LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH KIỂM TRA

Đồng chí: Nguyễn Thành Sơn

Chức vụ: Trưởng phòng 

2. PHÒNG KẾ TOÁN

 Đồng chí: Bùi Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Kế toán trưởng

3. PHÒNG KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH TUYÊN TRUYỀN

3.1. Đồng chí: Nguyễn Quốc Tuấn

Chức vụ: Trưởng phòng 

3.2. Đồng chí: Trần Văn Thắng

Chức vụ: Phó trưởng phòng

 

III. LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG ĐẠI DIỆN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

1. Phòng đại diện XSKT Thành phố Vĩnh Yên

1.1. Đồng chí: Ngô Văn Huân

Chức vụ: Phó trưởng phòng 

1.2. Đồng chí: Trần Thị Thanh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

2. Phòng đại diện XSKT Thành phố Phúc Yên

2.1. Đồng chí: Ngô Thị Thái

Chức vụ: Trưởng phòng 

2.2. Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3. Phòng đại diện XSKT Huyện Vĩnh Tường

 Đồng chí: Nguyễn Tiến Tài

Chức vụ: Trưởng phòng 

4. Phòng đại diện XSKT Huyện Bình Xuyên

 Đồng chí: Tăng Anh Phương

Chức vụ: Trưởng phòng 

5. Phòng đại diện XSKT Huyện Yên Lạc 

5.1. Đồng chí: Lê Anh Đào

Chức vụ: Trưởng phòng 

5.2. Đồng chí: Trương Thị Hiền

Chức vụ: Phó trưởng phòng

6. Phòng đại diện XSKT Huyện Tam Dương

 Đồng chí: Tạ Xuân Trinh

Chức vụ: Trưởng phòng 

7. Phòng đại diện XSKT Huyện Tam Dương

 Đồng chí: Nguyễn Viết Trung

Chức vụ: Phó trưởng phòng phụ trách phòng

8. Phòng đại diện XSKT Huyện Lập Thạch

 Đồng chí: Vũ Xuân Ngà

Chức vụ: Trưởng phòng 

Danh sách dữ liệu
Lọc danh sách dữ liệu
Thuộc nhóm:
Sự kiện:
Nội dung:
  • Xem nội dung dữ liệu nền
Bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho nhân viên người lao động Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết
Thực hiện nhiệm vụ SXKD gắn với công tác an sinh xã hội
Sơ kết hội đồng giám sát xổ số năm 2020
Hoạt động tri ân Kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sĩ
Công ty phối hợp công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện chỉ thị số 10
Việt nam ơi
Video cổ động chống dịch Covid-19