BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

 

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

I . BAN LÃNH ĐẠO

1. Đồng chí: Nguyễn Tuấn Hải

 Chức vụ: Chủ tịch Công ty

2. Đồng chí: Nguyễn Văn Thắng

 Chức vụ: Giám đốc Công ty

3. Đồng chí: Nguyễn Trung Dũng

Chức vụ: Phó giám đốc Công ty

 

II. LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH KIỂM TRA

Đồng chí: Nguyễn Thành Sơn

Chức vụ: Trưởng phòng 

2. PHÒNG KẾ TOÁN

 Đồng chí: Bùi Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Kế toán trưởng

3. PHÒNG KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH TUYÊN TRUYỀN

3.1. Đồng chí: Nguyễn Quốc Tuấn

Chức vụ: Trưởng phòng 

3.2. Đồng chí: Trần Văn Thắng

Chức vụ: Phó trưởng phòng

 

III. LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG ĐẠI DIỆN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

1. Phòng đại diện XSKT Thành phố Vĩnh Yên

1.1. Đồng chí: Ngô Văn Huân

Chức vụ: Phó trưởng phòng 

1.2. Đồng chí: Trần Thị Thanh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

2. Phòng đại diện XSKT Thành phố Phúc Yên

2.1. Đồng chí: Ngô Thị Thái

Chức vụ: Trưởng phòng 

2.2. Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3. Phòng đại diện XSKT Huyện Vĩnh Tường

 Đồng chí: Nguyễn Tiến Tài

Chức vụ: Trưởng phòng 

4. Phòng đại diện XSKT Huyện Bình Xuyên

 Đồng chí: Tăng Anh Phương

Chức vụ: Trưởng phòng 

5. Phòng đại diện XSKT Huyện Yên Lạc 

5.1. Đồng chí: Lê Anh Đào

Chức vụ: Trưởng phòng 

5.2. Đồng chí: Trương Thị Hiền

Chức vụ: Phó trưởng phòng

6. Phòng đại diện XSKT Huyện Tam Dương

 Đồng chí: Tạ Xuân Trinh

Chức vụ: Trưởng phòng 

7. Phòng đại diện XSKT Huyện Tam Dương

 Đồng chí: Nguyễn Viết Trung

Chức vụ: Phó trưởng phòng phụ trách phòng

8. Phòng đại diện XSKT Huyện Lập Thạch

 Đồng chí: Vũ Xuân Ngà

Chức vụ: Trưởng phòng 

Danh sách dữ liệu
Lọc danh sách dữ liệu
Thuộc nhóm:
Sự kiện:
Nội dung:
  • Xem nội dung dữ liệu nền

Văn bản - tài liệu

Công ty phối hợp công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện chỉ thị số 10
Việt nam ơi
Video cổ động chống dịch Covid-19