PHÒNG ĐẠI DIỆN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

PHÒNG ĐẠI DIỆN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

 

I. PHÒNG ĐẠI DIỆN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

1. Đồng chí: Ngô Văn Huân

Chức vụ: Phó trưởng phòng

2. Đồng chí: Trần Thị Thanh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3. Đồng chí: Vũ Thị Hoàn

Chức vụ: Nhân viên

4. Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy Ngát

Chức vụ: Nhân viên

5. Đồng chí: Nguyễn Thị Huyền

Chức vụ: Nhân viên

5. Đồng chí: Tạ Thị Thanh Hương

Chức vụ: Nhân viên

7. Đồng chí: Nguyễn Thị Hiền

Chức vụ: Nhân viên

 

II. PHÒNG ĐẠI DIỆN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ PHÚC YÊN

1. Đồng chí: Ngô Thị Thái

Chức vụ: Trưởng phòng

2. Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3. Đồng chí: Dương Đức Độ

Chức vụ: Nhân viên

4. Đồng chí: Lê Thành Luân

Chức vụ: Nhân viên

5. Đồng chí: Nguyễn Văn Hiện

Chức vụ: Đại lý phát hành

 

III. PHÒNG ĐẠI DIỆN XỔ SỐ KIẾN THIẾT HUYỆN VĨNH TƯỜNG

1. Đồng chí: Nguyễn Tiến Tài

Chức vụ: Trưởng phòng

2. Đồng chí: Đặng Thị Hiên

Chức vụ: Nhân viên

3. Đồng chí: Trần Thị Thủy

Chức vụ: Nhân viên

4. Đồng chí: Nguyễn Văn Thọ

Chức vụ: Đại lý phát hành

5. Đồng chí: Đặng Văn Quý

Chức vụ: Đại lý phát hành

 

IV. PHÒNG ĐẠI DIỆN XỔ SỐ KIẾN THIẾT HUYỆN BÌNH XUYÊN

1. Đồng chí: Tăng Anh Phương

Chức vụ: Trưởng phòng

2. Đồng chí: Hoàng Thị Thúy Hoa

Chức vụ: Nhân viên

3. Đồng chí: Trần Thị Thao

Chức vụ: Nhân viên

4. Đồng chí: Tạ Anh Dũng

Chức vụ: Nhân viên

 

V. PHÒNG ĐẠI DIỆN XỔ SỐ KIẾN THIẾT HUYỆN YÊN LẠC

1. Đồng chí: Lê Anh Đào

Chức vụ: Trưởng phòng

2. Đồng chí: Trương Thị Hiền

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3. Đồng chí: Lưu Văn Vũ

Chức vụ: Nhân viên

4. Đồng chí: Đàm Đức Bang

Chức vụ: Nhân viên

5. Đồng chí: Đặng Văn Quang

Chức vụ: Nhân viên

 

VI. PHÒNG ĐẠI DIỆN XỔ SỐ KIẾN THIẾT HUYỆN TAM DƯƠNG

1. Đồng chí: Tạ Xuân Trinh

Chức vụ: Trưởng phòng

2. Đồng chí: Nguyễn Thị Hải

Chức vụ: Nhân viên

3. Đồng chí: Trần Duy Khánh

Chức vụ: Nhân viên

 

VII. PHÒNG ĐẠI DIỆN XỔ SỐ KIẾN THIẾT HUYỆN TAM ĐẢO

1. Đồng chí: Nguyễn Viết Trung

Chức vụ: Phó trưởng phòng

2. Đồng chí: Phạm Thị Hương

Chức vụ: Nhân viên

 

VIII. PHÒNG ĐẠI DIỆN XỔ SỐ KIẾN THIẾT HUYỆN LẬP THẠCH

1. Đồng chí: Vũ Xuân Ngà

Chức vụ: Trưởng phòng

2. Đồng chí: Nguyễn Gia Long

Chức vụ: Đại lý phát hành

3. Đồng chí: Lê Thị Lan Anh

Chức vụ: Đại lý phát hành

 

Danh sách dữ liệu
Lọc danh sách dữ liệu
Thuộc nhóm:
Sự kiện:
Nội dung:
  • Xem nội dung dữ liệu nền
Bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho nhân viên người lao động Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết
Thực hiện nhiệm vụ SXKD gắn với công tác an sinh xã hội
Sơ kết hội đồng giám sát xổ số năm 2020
Hoạt động tri ân Kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sĩ
Công ty phối hợp công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện chỉ thị số 10
Việt nam ơi
Video cổ động chống dịch Covid-19