PHÒNG ĐẠI DIỆN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

PHÒNG ĐẠI DIỆN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

 

I. PHÒNG ĐẠI DIỆN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

1. Đồng chí: Ngô Văn Huân

Chức vụ: Phó trưởng phòng

2. Đồng chí: Trần Thị Thanh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3. Đồng chí: Vũ Thị Hoàn

Chức vụ: Nhân viên

4. Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy Ngát

Chức vụ: Nhân viên

5. Đồng chí: Nguyễn Thị Huyền

Chức vụ: Nhân viên

5. Đồng chí: Tạ Thị Thanh Hương

Chức vụ: Nhân viên

7. Đồng chí: Nguyễn Thị Hiền

Chức vụ: Nhân viên

 

II. PHÒNG ĐẠI DIỆN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ PHÚC YÊN

1. Đồng chí: Ngô Thị Thái

Chức vụ: Trưởng phòng

2. Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3. Đồng chí: Dương Đức Độ

Chức vụ: Nhân viên

4. Đồng chí: Lê Thành Luân

Chức vụ: Nhân viên

5. Đồng chí: Nguyễn Văn Hiện

Chức vụ: Đại lý phát hành

 

III. PHÒNG ĐẠI DIỆN XỔ SỐ KIẾN THIẾT HUYỆN VĨNH TƯỜNG

1. Đồng chí: Nguyễn Tiến Tài

Chức vụ: Trưởng phòng

2. Đồng chí: Đặng Thị Hiên

Chức vụ: Nhân viên

3. Đồng chí: Trần Thị Thủy

Chức vụ: Nhân viên

4. Đồng chí: Nguyễn Văn Thọ

Chức vụ: Đại lý phát hành

5. Đồng chí: Đặng Văn Quý

Chức vụ: Đại lý phát hành

 

IV. PHÒNG ĐẠI DIỆN XỔ SỐ KIẾN THIẾT HUYỆN BÌNH XUYÊN

1. Đồng chí: Tăng Anh Phương

Chức vụ: Trưởng phòng

2. Đồng chí: Hoàng Thị Thúy Hoa

Chức vụ: Nhân viên

3. Đồng chí: Trần Thị Thao

Chức vụ: Nhân viên

4. Đồng chí: Tạ Anh Dũng

Chức vụ: Nhân viên

 

V. PHÒNG ĐẠI DIỆN XỔ SỐ KIẾN THIẾT HUYỆN YÊN LẠC

1. Đồng chí: Lê Anh Đào

Chức vụ: Trưởng phòng

2. Đồng chí: Trương Thị Hiền

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3. Đồng chí: Lưu Văn Vũ

Chức vụ: Nhân viên

4. Đồng chí: Đàm Đức Bang

Chức vụ: Nhân viên

5. Đồng chí: Đặng Văn Quang

Chức vụ: Nhân viên

 

VI. PHÒNG ĐẠI DIỆN XỔ SỐ KIẾN THIẾT HUYỆN TAM DƯƠNG

1. Đồng chí: Tạ Xuân Trinh

Chức vụ: Trưởng phòng

2. Đồng chí: Nguyễn Thị Hải

Chức vụ: Nhân viên

3. Đồng chí: Trần Duy Khánh

Chức vụ: Nhân viên

 

VII. PHÒNG ĐẠI DIỆN XỔ SỐ KIẾN THIẾT HUYỆN TAM ĐẢO

1. Đồng chí: Nguyễn Viết Trung

Chức vụ: Phó trưởng phòng

2. Đồng chí: Phạm Thị Hương

Chức vụ: Nhân viên

 

VIII. PHÒNG ĐẠI DIỆN XỔ SỐ KIẾN THIẾT HUYỆN LẬP THẠCH

1. Đồng chí: Vũ Xuân Ngà

Chức vụ: Trưởng phòng

2. Đồng chí: Nguyễn Gia Long

Chức vụ: Đại lý phát hành

3. Đồng chí: Lê Thị Lan Anh

Chức vụ: Đại lý phát hành

 

Danh sách dữ liệu
Lọc danh sách dữ liệu
Thuộc nhóm:
Sự kiện:
Nội dung:
  • Xem nội dung dữ liệu nền

Văn bản - tài liệu

Công ty phối hợp công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện chỉ thị số 10
Việt nam ơi
Video cổ động chống dịch Covid-19