CV số : 184/XSKT-KHPHTT Ngày 31/3/2020 về việc Tạm nghỉ công tác giám sát, thu hồi và thanh hủy vé Xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc


Danh sách văn bản - tài liệu
Lọc văn bản - tài liệu
Chuyên mục:
Sự kiện:
Nội dung:
  • Xem văn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

Công ty phối hợp công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện chỉ thị số 10
Việt nam ơi
Video cổ động chống dịch Covid-19