Chào mừng Đại hội Hội Cựu chiến binh Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 04/4/2022

     Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-CCB, ngày 16/8/2021 của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2022-2027.

     Đại hội Hội cựu chiến binh Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc toàn diện trong của tổ chức hội và hội viên, động viên cán bộ hội viên đoàn kết sáng tạo thi đua xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty. Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 08/4/2022 đến ngày 09/4/2022. Với phương châm: Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Trung thành, đoàn kết gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội trong sách vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III và đề ra nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027.

     Hưởng ứng Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027. Trong thời gian qua hội viên Hội Cựu chiến binh Công ty đã giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là: Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa; tham gia tích cực vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia các hoạt động an sinh xã hội do các cấp phát động; làm tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên góp phần ổn định chính trị ở cơ sở. Tăng cường phối hợp làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ. Các phong trào cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động  tình nghĩa của Cựu chiến binh đã có sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Công tác xây dựng Hội được chú trọng cả chính trị, tư tưởng và tổ chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương thức hoạt động của Hội ngày càng đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

     Với sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty, công tác chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao. Đại hội Hội Cựu chiến binh Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 chắc chắn sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Hội Cựu chiến binh cùng với các tổ chức chính trị trong Công ty, đoàn kết phát huy sức mạnh tập thể, thống nhất chung sức, chung lòng, vượt qua khó khăn thử thách, nêu cao ý trí quyết tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng và Hội CCB đề ra, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tin: Nguyễn Trung Dũng

Danh sách tin tức - bài viết
Lọc tin tức - bài viết
Chuyên mục:
Sự kiện:
Nội dung:
Trao thưởng giải đặc biệt XSKT miền bắc ngày 01/4/2022
Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập công ty
Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động SXKD, ĐT và PT năm 2021.
Hướng dẫn sử dụng TEST nhanh COVID 19 tại nhà, cơ quan, đơn vị năm 2021
Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và phát động phong trào thi đua Quý IV năm 2021.
Thực hiện nhiệm vụ SXKD gắn với công tác an sinh xã hội
Sơ kết hội đồng giám sát xổ số năm 2020
Hoạt động tri ân Kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sĩ
Công ty phối hợp công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện chỉ thị số 10
Việt nam ơi
Video cổ động chống dịch Covid-19