Hội nghị Sơ kết công tác Đảng, hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 11/7/2023

     Sáng ngày 11/7/2023, Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội 2020-2025, Sơ kết công tác Đảng, hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban lãnh đạo; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc; các Trưởng phòng, Phó trưởng phòng trực thuộc Công ty; Trưởng các tổ chức đoàn thể; toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Đ/c Nguyễn Tuấn Hải – Ủy viên BCH Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

     Đồng chí Nguyễn Tuấn Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty chủ trì Hội nghị đã quán triệt nội dung, chương trình hội nghị và giao đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Giám đốc Công ty thông qua báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, đồng chí Nguyễn Trung Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ thông qua báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023.

Đ/c Nguyễn Văn Thắng – Phó Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty báo cáo két quả kinh doanh 6 tháng đầu năm

     Nội dung các Báo cáo đã làm rõ, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 và 6 tháng đầu năm 2023 Công ty gặp rất nhiều khó khăn và thách thức như tình hình dịch bệnh Covid-19 bắt đầu từ đầu năm 2020 đến hết Quý I năm 2022, tình hình chiến sự Nga – Ukraine, tình hình lạm phát ở Châu Âu, hoạt động cờ bạc ghi số lô, số đề ngày càng diễn biến tinh vi và phức tạp đã làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, các Công ty xổ số trong Khối xổ số kiến thiết miền Bắc nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng tại Công ty nói riêng. Tuy nhiên công tác xây dựng Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 và 6 tháng đầu năm 2023 đã diễn ra nhiều sự kiện, dấu ấn cũng như đạt được kết quả hết sức quan trọng như: Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Công ty vào tháng  5/2020, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh vào tháng 8/2020, Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc vào tháng 10/2020, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào tháng 01/2021; Tham mưu cho Đảng ủy Khối ban hành Quyết định số 548-QĐ/ĐUK ngày 14/5/2021 lập Đảng bộ Công ty với 05 chi bộ trực thuộc và 35 đảng viên, Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 05 đồng chí, UBKT Đảng ủy gồm 03 đồng chí; Các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2025; Chỉ đạo các đoàn thể Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027, Công đoàn Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Sau Đại hội rất nhiều Nghị quyết được ban hành, Đảng bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền tới đảng viên, ban hành đầy đủ văn bản theo quy định như Quy chế làm việc, Chương trình công tác, chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm.

Đ/c Nguyễn Trung Dũng – Phó Giám đốc Công ty báo cáo sơ kết công tác Đảng giữa nhiệm kỳ và kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm

     Toàn Đảng bộ đã triển khai đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề toàn khóa và từng năm; Hằng năm tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII; Kịp thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nhận thức của đảng viên trong đảng bộ không ngừng được nâng cao; Trong nửa đầu nhiệm kỳ đã kết nạp được 03 đảng viên, cử 01 đảng viên tham gia đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, 03 đảng viên đào tạo Trung cấp lý luận chính trị, cử 02 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp đảng…

      Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng quy định. Đảng ủy, UBKT, các chi bộ hằng năm đều xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra, gaims sát; Công tác phòng chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo, công tác kê khai, công khai tài sản thu nhập được thực hiện nghiêm túc; Các đoàn thể có nhieeufd hoạt động thiết thực như tham gia các phong trào tình nguyện, tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tham gia văn hóa văn nghệ, thi cắm hoa…

        Về hoạt động sản xuất kinh doanh trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 và 6 tháng đầu năm 2023 nhìn chung các chỉ tiêu nhiệm vụ đều đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, bảo toàn vốn, kinh doanh hiệu quả, có lãi, không có nợ quá hạn, nợ xấu, thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định, đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ cho người quản lý, người lao động. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Duy nhất có chỉ tiêu doanh thu không đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm đạt được như sau:

     - Tổng doanh thu: 35.308 triệu đồng, đạt 45% kế hoạch tỉnh giao cả năm 2023, (đạt 90% so cùng kỳ năm 2022); đạt 44,7% kế hoạch Công ty đề ra.

     - Tỷ lệ trả thưởng: 47,44%/doanh thu xổ số các loại.

    - Nộp NSNN đạt 10.304 triệu đồng đạt 121% so với kế hoạch 6 tháng tỉnh giao và bằng 60% so kế hoạch năm tỉnh giao cả năm;

    - Lợi nhuận trước thuế đạt 1.300 triệu đồng đạt 100% so với kế hoạch 6 tháng tỉnh giao và bằng  50 % so với kế hoạch tỉnh giao cả năm;

      - Nộp BHXH, BHYT, BHTN: 576 triệu đồng;

      Hội nghị đã tập trung tiến hành thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến, các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2023 và nhiệm kỳ đại hội 2020-2025 đã đề ra đồng thời thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận và chỉ ra những hạn chế tồn tại như: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong nữa đầu nhiệm kỳ và 6 tháng đầu năm 2023 chưa đạt được kế hoạch đã đề ra; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng các phòng đại diện xổ số kiến thiết huyện, thành phố còn chưa thực sự quyết liệt và kịp thời, hiệu quả chưa cao; Công tác tham mưu của các Phòng chuyên môn còn chậm và lúng túng; Việc phát triển Tổng đại lý, đại lý xổ số thực hiện chưa tốt, còn nhiều địa bàn trống, nhiều xã trên địa bàn tỉnh chưa có đại lý bán vé; Công tác phối kết hợp với cơ quan công an các cấp chưa triển khai được trên các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy một số nội dung báo cáo, triển khai giao cho các đồng chí trong cấp ủy thực hiện có lúc chưa thực sự chủ động, hoàn thành chậm tiến độ so với yêu cầu; Việc triển khai thực hiện sinh hoạt chi bộ về nội dung và thời gian của một số chi bộ còn có tháng chưa đảm bảo; Hoạt động của các tổ chức đoàn thể chưa thực sự sôi nổi, sinh hoạt chưa thường xuyên, còn có lúc chưa thực sự gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty, kết quả phong trào thi đua chưa cao.

     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Hải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty đã chỉ đạo trong năm 2023 Đảng ủy, Ban lãnh đạo, đảng viên, người lao động trong toàn Công ty cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, tồn tại đã nêu trong báo cáo và có giải pháp hiệu quả, Đảng bộ tập trung nhiệm vụ công tác lãnh đạo từ nay đến cuối nhiệm kỳ thực hiện tốt 10 giải pháp, trong đó: tập trung thực hiện 04 giải pháp về công tác xây dựng Đảng, 06 giải pháp về sản xuất kinh doanh đã nêu tại Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025; 05 giải pháp về công tác xây dựng Đảng, 07 giải pháp về sản xuất kinh doanh đã nêu tại Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023; 12 giải pháp về sản xuất kinh doanh đã nêu tại Báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2023, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Tin bài: Nguyễn Nhẫn

Danh sách tin tức - bài viết
Lọc tin tức - bài viết
Chuyên mục:
Sự kiện:
Nội dung:
Hoạt động xổ số kiến thiết Vĩnh phúc từ ích nước- lợi nhà đến công tác an sinh xã hội
Toàn cảnh Lễ khánh thành bàn giao Công trình lớp học Trường Tiểu Học Tân Đồng , Xã Đạo trù, Tam Đảo
Hội thi người lao động tài năng năm 2024
Trao thưởng 1,675 tỷ đồng cho các khách hàng may mắn trúng giải Đặc biệt XSKT miền Bắc
Thông báo Khách hàng trúng thưởng Giải đặc biệt Xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 09/04/2024
Đổi mới hoạt động để nâng cao hiểu quả sản xuất kinh doanh
Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn
Trao thưởng giải đặc biệt Xổ số kiến thiết ngày 05/3/2024
Khách hàng trúng thưởng giải đặc biệt vé XSKT miền bắc ngày 05/3/2024
Trao thưởng giải đặc biệt Xố số kiến thiết miền bắc ngày 14/2/2024
Thông báo Khách trúng thưởng giải đặc biệt xố số kiến miền bắc
Trao quà tặng cho quỹ bảo trợ xã hội tỉnh
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Kết quả SXKD năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của công ty XSKT Vĩnh Phúc
Chương trình quay số trúng thưởng cho đại lý xổ số
Chương trình văn nghệ gặp mặt gia đình người quản lý, người lao động năm 2023
Hôi nghị cụm thi đua số 4 Khối xổ số kiến thiết miền bắc năm 2023
Gặp mặt người quản lý, người lao động năm 2023
Đại hội công đoàn cơ sở công ty lần thứ V nhiệm kỳ 2023-2028
Hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết
Trao thưởng giải đặc biệt XSKT miền bắc ngày 01/4/2022
Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và phát động phong trào thi đua Quý IV năm 2021.
Hoạt động tri ân Kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sĩ
Công ty phối hợp công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện chỉ thị số 10
Việt nam ơi

Liên kết Website