Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

07/1/2021

     Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐUK, ngày 09/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc về Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

     Sáng ngày 30/12/2020, Chi bộ Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III; Nghị quyết Đại hội Chi bộ Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hải – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, Bí thư chi bộ Công ty dự và chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Ninh Viết Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc truyền đạt nội dung Nghị quyết

     Tại hội nghị toàn thể đảng viên, người quản lý, người lao động trong toàn Công ty đã được đồng chí Ninh Viết Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc truyền đạt nội dung Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hải – UV BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc,Bí thư chi bộ truyền đạt Nghị quyết Đại hội Chi bộ Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

        Cũng tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Tuấn Hải – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, Bí thư chi bộ Công ty đã trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể đảng viên, người quản lý, người lao động trong toàn Công ty.

        Kết thúc Hội nghị đồng chí Nguyễn Tuấn Hải – Bí thư chi bộ Công ty đã yêu cầu toàn thể đảng viên, người lao động trong toàn Công ty xây dựng Chương trình hành động của từng cá nhân để tổ chức thắng lợi Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, trước mắt là thực hiện tốt việc tuyên truyền và học tập nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và cuộc bầu cử HĐND và bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 cũng như tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch doanh thu năm 2021 đã đề ra.

Tin : Trung Dũng

Ảnh : Nguyễn Nhẫn

Danh sách tin tức - bài viết
Lọc tin tức - bài viết
Chuyên mục:
Sự kiện:
Nội dung:

Văn bản - tài liệu

Sơ kết hội đồng giám sát xổ số năm 2020
Hoạt động tri ân Kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sĩ
Công ty phối hợp công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện chỉ thị số 10
Việt nam ơi
Video cổ động chống dịch Covid-19