Tổng kết đợt phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

02/11/2020

Ngày 27/10/2020, Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc tổ chức Tổng kết đợt phát động phong trào thi đua đối với phòng đại diện xổ số kiến thiết, đại lý phát hành trên địa bàn toàn tỉnh, với chủ đề “Khắc phục mọi khó khăn, mở rộng địa bàn phát hành, phát triển đại lý phát hành, đại lý bán vé, hoàn thành kế hoạch doanh thu hàng ngày”. Đây là đợt phát động thi đua nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thông qua đợt phát động thi đua từ ngày 15/9/2020 đến ngày 15/10/2020, trên cơ sở báo cáo tổng hợp kết quả thi đua của từng tập thể, cá nhân của Giám đốc Công ty. Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành họp và đề xuất Chủ tịch Công ty khen thưởng cho 01 tập thể và 03 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong đợt phát động thi đua như: tập thể phòng đại diện xổ số kiến thiết thành phố Phúc Yên; bà Nguyễn Thị Hiền thuộc phòng đại diện xổ số kiến thiết thành phố Vĩnh Yên; bà Trần Thị Thao thuộc phòng đại diện xổ số kiến thiết huyện Bình Xuyên; Tổng đại lý xổ số Nguyễn Văn Hiện thuộc phòng đại diện xổ số kiến thiết thành phố Phúc Yên, từ đó đã tạo không khí phấn đấu và lan toả đến những cá nhân khác cố gắng hơn trong các đợt phát động thi đua tại Công ty.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc công ty trao thưởng cho tập thể phòng Đại diện xổ số kiến thiết Thành Phố Phúc Yên

Đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Phó giám đốc công ty trao thưởng các cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua

 

Tin bài: Trần Thắng

Ảnh: Nguyễn Nhẫn

Danh sách tin tức - bài viết
Lọc tin tức - bài viết
Chuyên mục:
Sự kiện:
Nội dung:

Văn bản - tài liệu

Sơ kết hội đồng giám sát xổ số năm 2020
Hoạt động tri ân Kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sĩ
Công ty phối hợp công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện chỉ thị số 10
Việt nam ơi
Video cổ động chống dịch Covid-19