Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

16/5/2022

     Thực hiện Kế hoạch số 41-KH/ĐUK ngày 22/02/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai, thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

     Ngày 12/5/2022, Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

     Hội nghị đã được đồng chí Ninh Viết Thuỷ - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề, trong đó nổi bật là nội dung cốt lõi của chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022;  nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Ninh Viết Thủy – Phó Bí thư ĐUKDN tỉnh truyền đạt chuyên đề

     Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay. Thông qua các nội dung học tập, quán triệt chuyên đề đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, nêu gương người Đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty, Nghị quyết Đại hội đảng các cấp đã đề ra.

Tin, ảnh : Quốc Tuấn

Danh sách tin tức - bài viết
Lọc tin tức - bài viết
Chuyên mục:
Sự kiện:
Nội dung:
Trao thưởng giải đặc biệt XSKT miền bắc ngày 01/4/2022
Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập công ty
Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động SXKD, ĐT và PT năm 2021.
Hướng dẫn sử dụng TEST nhanh COVID 19 tại nhà, cơ quan, đơn vị năm 2021
Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và phát động phong trào thi đua Quý IV năm 2021.
Thực hiện nhiệm vụ SXKD gắn với công tác an sinh xã hội
Sơ kết hội đồng giám sát xổ số năm 2020
Hoạt động tri ân Kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sĩ
Công ty phối hợp công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện chỉ thị số 10
Việt nam ơi
Video cổ động chống dịch Covid-19