Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

15/8/2022

     Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/ĐUK, ngày 15/7/2022 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

     Ngày 11/8/2022, Đảng bộ Công ty đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hải, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

     Tại Hội nghị, Đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty đã được nghe đồng chí Ninh Viết Thủy – Phó bí thư Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh trực tiếp truyền đạt và quán triệt các chuyên đề nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, cụ thể:

   - Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “ Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

   - Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “ Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

   - Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “ Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

   - Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “ Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên trong giai đoạn mới”.

    - Hướng dẫn một số vấn đề phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong Đảng bộ Công ty.

Đồng chí Ninh Viết Thủy – Phó bí thư Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh truyền đạt các nội dung Nghị quyết TW5 khóa XIII.

    Thông qua Hội nghị, Đảng viên trong toàn Đảng bộ đã được truyền đạt các nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Công ty yêu cầu các Chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, Đảng viên chủ động tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết theo Kế hoạch số 70-KH/ĐU ngày 08/8/2022 của Đảng uỷ Công ty và xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng đến người lao động trong Công ty thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể định kỳ. Từ đó tạo được sự thống nhất ý chí và hành động, nêu cao quyết tâm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Công ty; nhằm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đề ra.

Tin: Quốc Tuấn

Ảnh: Nguyễn Nhẫn

Danh sách tin tức - bài viết
Lọc tin tức - bài viết
Chuyên mục:
Sự kiện:
Nội dung:
Chương trình quay số trúng thưởng cho đại lý xổ số
Chương trình văn nghệ gặp mặt gia đình người quản lý, người lao động năm 2023
Hôi nghị cụm thi đua số 4 Khối xổ số kiến thiết miền bắc năm 2023
Gặp mặt người quản lý, người lao động năm 2023
Đại hội công đoàn cơ sở công ty lần thứ V nhiệm kỳ 2023-2028
Hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết
Xổ số kiến thiết- Ích nước lợi nhà
Trao thưởng giải đặc biệt XSKT miền bắc ngày 25/1/2023
Trao thưởng giải đặc biệt XSKT miền bắc ngày 12/8/2022
Trao thưởng giải đặc biệt XSKT miền bắc ngày 01/4/2022
Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và phát động phong trào thi đua Quý IV năm 2021.
Hoạt động tri ân Kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sĩ
Công ty phối hợp công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện chỉ thị số 10
Việt nam ơi
Video cổ động chống dịch Covid-19

Liên kết Website