Đại hội Hội Cựu chiến binh Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

15/4/2022

     Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-CCB, ngày 16/8/2021 của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2022-2027.

     Ngày 08/4/2022, tại Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc. Hội Cựu chiến binh Công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự đại hội có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban lãnh đạo Công ty; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty, Ban Chấp hành Đoanh TNCS Hồ Chí Minh Công ty cùng đông đủ các Hội viên Hội Cựu chiến binh Công ty. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Tuấn Hải – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty; đồng chí Nguyễn Anh Quý - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, Ủy viên BCH Hội Cựu chiến binh tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp tỉnh đến dự và chỉ đạo đại hội.

     Trong nhiệm kỳ 2017-2022 được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty, Hội Cựu chiến binh cấp trên cùng với sự giúp đỡ, phối hợp công tác của các đoàn thể trong Công ty, kế thừa và phát huy truyền thống của Hội, Hội Cựu chiến binh Công ty đã có những đóng góp quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững. Trong nhiệm kỳ qua hội viên Hội Cựu chiến binh Công ty đã đoàn kết, thống nhất, phát huy bản chất bộ đội cụ Hồ tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng và Khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn ở Công ty và nơi cư trú. Hội thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng, của Hội cấp trên, vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa trong Công ty, trong cộng đồng. Tích cực tham gia thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Với tinh thần đồng chí, đồng đội, Hội Cựu chiến binh Công ty đã chú trọng công tác chăm lo cải thiện đời sống của hội viên, tham gia các hoạt động phong trào của Công ty, của địa phương như chấp hành tốt các chế độ chính sách của Đảng và pháp luật, các nội quy, quy chế của Công ty, các phong trào ở địa phương như toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; phong trào Cựu chiến binh gương mẫu tham gia bảo vệ môi trường…

     Với những kết quả đạt được, Hội Cựu chiến binh Công ty được Hội cấp trên đánh giá, công nhận là tổ chức Hội trong sạch vững mạnh xuất sắc 5 năm liên tục, nhiều cá nhân được tặng giấy khen, bằng khen của Hội cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp, Hội Cựu Chiến binh tỉnh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng đại hội

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Nguyễn Tuấn Hải – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty; đồng chí Nguyễn Anh Quý - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, Ủy viên BCH Hội Cựu chiến binh tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội Cựu chiến binh Công ty. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty cũng đã làm rõ vai trò của Hội Cựu chiến binh là một tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đại diện ý chí, nguyện vọng của Cựu chiến binh, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, là lực lượng cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, có kinh nghiệm chiến đấu trong cách mạng và xây dựng đất nước, được Đảng, Nhà nước và nhân dân tôn vinh đánh giá cao sự hy sinh, cống hiến to lớn trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Do đó vị trí vai trò của Hội Cựu chiến binh do nhân dân và lịch sử thừa nhận, đồng chí đã nhấn mạnh, chỉ đạo, định hướng các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho Hội Cựu chiến binh Công ty trong nhiệm kỳ 2022-2027:

     Một là, Tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động hội viên thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, xây dựng tổ chức hội vững về chính trị tư tưởng, mạnh về chuyên môn nghiệp vụ. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, đấu tranh chống các biểu hiện suy thái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

     Hai là, Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và hình thức tập hợp hội viên, coi đây là khâu đột phá. Khắc phục tính hình thức, gắn bó tình đồng đội, đồng chí, nâng cao chất lượng hoạt động của hội, chủ động rà soát bổ sung nhiệm vụ và tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong Công ty, đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình mới, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu nhiệm vụ của Công ty.

     Ba là, Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của hội gắn với nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, chủ động tham gia và đề xuất đảm nhận các phần việc của hội. Thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn được giao, mở rộng địa bàn, phát triển đại lý xổ số, tổng đại lý. Thực hiện đúng quy trình trong phát hành xổ số, tích cực đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc số lô, số đề, làm vé số giả trái với quy định của pháp luật hiện hành. Mỗi hội viên phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ hằng năm, hằng quý được giao. Xây dựng các phong trào của hội sôi nổi, thiết thực.

     Bốn là, Quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho hội viên. Chủ động nắm tình hình, tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, ở Công ty, đảm bảo an ninh trật tự nơi làm việc và địa phương nơi cư trú, tích cực hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động.

     Năm là, Thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng động viên kịp thời, nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của Hội.

     Sáu là, Đại hội sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị, năng lực, phẩm chất vào chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội để thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đề ra, đưa hoạt động của Hội tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa.

Đồng chí Nguyễn Anh Quý – Phó Chủ tịch Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại hội tiến hành bầu cử chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

 Đại hội đã phát huy dân chủ và tiến hành bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III đảm bảo đúng cơ cấu, tiêu chuẩn, đủ số lượng và chất lượng. Đồng chí Nguyễn Trung Dũng – Phó giám đốc Công ty được bầu giữ chức danh Chủ tịch hội; đồng chí Lê Anh Đào – Trưởng phòng đại diện xổ số kiến thiết huyện Yên Lạc được bầu giữ chức danh Phó chủ tịch hội.

Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội CCB Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đồng chí Nguyễn Trung Dũng – Chủ tịch Hội CCB Công ty khai mạc đại hội

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty chúc mừng Đại hội

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

 

Tin: Nguyễn Trung Dũng

Ảnh: Nguyễn Nhẫn

Danh sách tin tức - bài viết
Lọc tin tức - bài viết
Chuyên mục:
Sự kiện:
Nội dung:
Trao thưởng giải đặc biệt XSKT miền bắc ngày 01/4/2022
Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập công ty
Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động SXKD, ĐT và PT năm 2021.
Hướng dẫn sử dụng TEST nhanh COVID 19 tại nhà, cơ quan, đơn vị năm 2021
Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và phát động phong trào thi đua Quý IV năm 2021.
Thực hiện nhiệm vụ SXKD gắn với công tác an sinh xã hội
Sơ kết hội đồng giám sát xổ số năm 2020
Hoạt động tri ân Kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sĩ
Công ty phối hợp công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện chỉ thị số 10
Việt nam ơi
Video cổ động chống dịch Covid-19