Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 6 năm 2020

23/6/2020

      Sáng ngày 23/6/2020, Chi bộ Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 6 năm 2020. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hải, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công ty dự và chủ trì hội nghị.

      Trước khi tiến hành sinh hoạt Chi bộ thường kỳ, Ban chi uỷ Chi bộ công ty đã tiến hành họp để thống nhất nội dung sinh hoạt; cho ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc của Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025; đánh giá  kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong tháng, dự kiến nhiệm vụ của tháng 7 năm 2020; xác định các nội dung cần trao đổi, thảo luận, phân công các đồng chí chi ủy viên, đảng viên thực hiện các nội dung, chương trình đề ra trong tháng.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hải – Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị Ban Chi ủy

        Tại buổi sinh hoạt chi bộ, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đã được nghe một số thông tin, tin tức thời sự trong nước và thế giới; thông tin tình hình trong tỉnh Vĩnh Phúc; triển khai một số nội dung Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; thông báo Quyết định số 4378-QĐ/ĐUK ngày 05/6/2020 của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc về việc Chuẩn y Chi uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2020-2025; Cho ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc của Ban chi ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo báo cáo sơ kết công tác kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Đại diện Ban chi ủy báo cáo và triển khai về công tác kinh doanh

      Các đồng chí Đảng viên trong chi bộ đã tích cực tham gia phát biểu thảo luận đóng góp vào các nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ với 08 ý kiến tham gia trong đó tập trung vào thảo luận phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch doanh thu 6 tháng cuối năm 2020.

Đại diện Ban chi ủy thông tin về tình hình thời sự trong và ngoài nước

     Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyến Tuấn Hải, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công ty nhấn mạnh: Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh trong 6 tháng cuối năm sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn vì vậy các đồng chí Đảng viên trong chi bộ tiếp tục nêu cao tinh thần của người Đảng viên, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của công ty; giao nhiệm vụ cho Ban chi uỷ, Ban Giám đốc, các phòng chuyên môn tập trung chỉ đạo thực hiện bằng được mục tiêu doanh thu 6 tháng cuối năm 2020 đã thông qua tại hội nghị;  hoàn thiện báo cáo đánh giá công tác kinh doanh 6 tháng và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021 trình Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan quản lý phê duyệt trong tháng 7/2020.

 

Tin: Quốc Tuấn

Ảnh: Ánh Nguyệt

 

Danh sách tin tức - bài viết
Lọc tin tức - bài viết
Chuyên mục:
Sự kiện:
Nội dung:

Văn bản - tài liệu

Công ty phối hợp công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện chỉ thị số 10
Việt nam ơi
Video cổ động chống dịch Covid-19