Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh triển khai nhiệm vụ

28/08/2020    

Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh vừa tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

    6 tháng đầu năm 2020, Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh đã chỉ đạo Công ty Xổ số Vĩnh Phúc thực hiện nghiêm hoạt động kinh doanh xổ số theo quy định của Nhà nước. Hội đồng đã thực hiện 158 lượt giám sát thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa vé truyền thống bán không hết tại công ty, thu hồi cuống vé lô tô, tổng hợp doanh thu, trả thưởng vé lô tô các loại hằng ngày. Việc thu hồi vé xổ số được thực hiện chính xác, trung thực, không bị các đối tượng có liên quan trong quá trình thu hồi vé lợi dụng để trục lợi lĩnh thưởng. Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh doanh của công ty gặp rất nhiều khó khăn, doanh thu từ tháng 2 đến nay bị sụt giảm do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, chỉ đạt gần 80% so với kế hoạch đề ra với trên 40 tỷ đồng; 10/10 đơn vị phát hành không hoàn thành kế hoạch doanh số.

    Từ nay đến cuối năm 2020, Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh tiếp tục chỉ đạo các thành viên thực hiện tốt chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ trong việc giám sát hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, giải quyết kịp thời các hoạt động xổ số kiến thiết đảm bảo minh bạch, đúng quy định của Pháp luật./.

Nguồn: Đài PT-TH Vĩnh Phúc

Ảnh : Nguyễn Nhẫn

 

Danh sách tin tức - bài viết
Lọc tin tức - bài viết
Chuyên mục:
Sự kiện:
Nội dung:

Văn bản - tài liệu

Sơ kết hội đồng giám sát xổ số năm 2020
Hoạt động tri ân Kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sĩ
Công ty phối hợp công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện chỉ thị số 10
Việt nam ơi
Video cổ động chống dịch Covid-19