Quay số mở thưởng vé xổ số Bóc biết kết quả ngay ( Kỳ quay thứ hai, năm 2020 )

29/4/2020

Ngày 29/4/2020, tại trụ sở Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc. Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành giám sát việc Quay số mở thưởng đối với loại hình vé xổ số Bóc biết kết quả ngay, kỳ quay thứ hai, năm 2020.

Tại kỳ quay số thứ hai, năm 2020, Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc đã tiến hành quay số cho loại hình vé xổ số Bóc biết kết quả ngay mệnh giá vé loại 2.000 đồng đối với 03 ký hiệu là BA57, BA58, BA59 và mệnh giá vé loại 5.000 đồng đối với 02 ký hiệu là FA03, FA04 với nhiều giải thưởng có giá trị và đảm bảo tỷ lệ cơ cấu theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

Trước khi tiến hành quay số mở thưởng, Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành kiểm tra và xác nhận hệ thống lồng cầu quay số và bóng quay số vẫn giữ nguyên niêm phong theo đúng quy định và hệ thống thiết bị quay số đủ điều kiện quay số mở thưởng.

Hội đồng giám sát xổ số tiến hành kiểm tra bóng và lồng cầu quay số

Kết quả tại kỳ quay thứ hai, năm 2020 đã xác định được tổng số 17.841 giải thưởng. Buổi quay số đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, phục vụ cho nhu cầu giải trí, vui chơi có thưởng lành mạnh của nhân dân. Kết thúc buổi quay số, Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành lập biên bản theo đúng quy định.

Tin bài: Quốc Tuấn

Danh sách tin tức - bài viết
Lọc tin tức - bài viết
Chuyên mục:
Sự kiện:
Nội dung:

Văn bản - tài liệu

Công ty phối hợp công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện chỉ thị số 10
Việt nam ơi
Video cổ động chống dịch Covid-19